zondag 18 september 2022

Je kunt niet alles weten


Een van de verstandiger mensen van de vorige eeuw was zonder enige twijfel Albert Einstein, maar het feit dat je een genie bent wil nog niet zeggen dat je op de hoogte bent van de vestimentaire geplogenheden: het onderste knoopje van een jasje hoor je niet vast te maken….