woensdag 5 oktober 2022

In de volière
Het viel ons in de grote volière van de Zoo op hoe de Abdims ooievaar / cigogne d’Abdim / Abdimstorch zijn vleugels als zonnepanelen gebruikt. Ook verbaasde het ons hoe ver de hamerkop zijn hamerkop om kan draaien, maar het was ons wel onmiddellijk duidelijk waarom de driekleurige glansspreeuw als de driekleurige glansspreeuw te boek staat.