dinsdag 12 december 2023

13.000 jaar oud


Ook te zien op Zeldzaam & Onmisbaar is deze gegraveerde rolsteen uit de Federmessecultuur uit kwartsitische zandsteen. Het ooit door een jager-verzamelaar in  onze contreien gebruikte ding, in bruikleen van het Archeohuis De Kolonie in Lommel, is 13.000 jaar oud. Fascinerend!