donderdag 14 december 2023

Opgeplast


Zou er vroeger meer in de buitenlucht zijn geürineerd? Ik heb stellig de indruk dat er in het verleden meer openbare urinoirs, voor heren dan toch, waren dan heden het geval is. Moest hier in elk geval aan denken toen ik weer eens zo’n pissoir tegenkwam.