zondag 21 november 2010

(lacht)


Journalistiek met regie-aanwijzingen. Je ziet die steeds vaker. O, wat heb ik daar een hekel aan. Sinds een paar jaar is het bon ton om een geïnterviewde 'zélf' de vraag van de journalist in kwestie te laten 'stellen': "Of ik denk dat ik me terug in het elftal speel? Dat is een zaak van de trainer...." of dergelijk fraais meer. Vroeger zág je dat niet. Of neem, gebruikt om toch maar duidelijk te maken dat de persoon in kwestie het niet ernstig bedoelt ofwel in zijn schik is, het tenenkrommende (lacht)....Alsof we zelf niet in staat zijn om uit te maken hoe de context is. Toemetoch.