vrijdag 2 augustus 2013

Bidden in het Frans

In al Zijn wijsheid zou Hij nog niet weten dat het een Fransman was die tot hem bad, hooguit een Franstalige. Maar ik moest toch grinniken om deze passage uit Een portret van de kunstenaar als jongeman van James Joyce: “Het was enorm zo over alles en overal over na te denken. Dat kon God alleen. Hij probeerde te denken wat een enorme gedachte dat moest zijn maar hij kon alleen maar denken aan God. God was Gods naam zoals zijn naam Stephen was. De Fransen noemden God Dieu en dat was ook Gods naam; en als iemand tot God bad en Dieu zei dan wist God meteen dat het een Fransman was die bad.”