maandag 4 januari 2016

Nu kunt u denken dat dit een eigenaardigheid van reeds lang verdwenen lieden was, maar neen: dit verschijnsel deed zich ook in deze tijden in ons schrift nog voor. Nu zijn we weliswaar gewend aan de euro (), maar in Nederland werd tot het begin van deze eeuw ƒ 100,- gelézen, maar úitgesproken als honderd gulden. Het besef dat het ƒ-teken is afgeleid van florijn, een woord uit een geheel andere taal, was meestal niet aanwezig.