dinsdag 16 februari 2016

O Sterre der Zee....

Antwerpen heeft Onze Lieve Vrouw als beschermheilige, en is dan ook vergeven van de Mariabeelden. Mijn goede vriend Albert Hagenaars maakte een eerste inventaris van de Mariabeelden in onze geboortestad Bergen op Zoom. Er zijn er daar véél meer dan ik dacht:
http://bergenopzoompictures.blogspot.nl/2012/08/mary-holy-virgin.html