zaterdag 1 april 2017

Een apart vak, taxidermist. Voor alle duidelijkheid: alle dieren die door Norman Martens worden opgezet stierven een natuurlijke dood.