zaterdag 1 april 2017

Handig

Een fiets voor op het land én voor op het water, 1933. ‘Zou zeer van pas kunnen komen in de kolonies, waar woeste stromen zoo dikwijls moeten overgestoken worden’. Volgens mij nooit echt in de handel gekomen….