woensdag 24 juni 2020

Paroles, paroles, paroles


De Grand Robert, het meest betrouwbare Franse woordenboek, bevat 100.000 woorden. De Dikke Van Dale ruim 285.000. Waarschijnlijk ter compensatie gebruiken Franstaligen ze vaker. De gemiddelde Franstalige gebruikt in vergelijking met Germanen 5 x meer woorden. Het is dus niet zomaar een idéé dat ze doorlopend oren van koppen lullen….