zondag 15 mei 2022

Natte varianten


In diezelfde Atlas van het dialect in Vlaanderen lees ik dat er in de Zuidelijk-Nederlandse dialecten (dat zijn het Oost-, West-, Zeeuws- en Frans-Vlaams en het Brabants en het Limburgs aan beide kanten van de staatsgrens tussen België en Nederland) niet minder dan 50 (víjftig) woorden voor ‘motregenen’ bestaan. Eigenlijk ken ik daarvan alleen druppelen en miezeren. De meeste (friezelen, mokkelen, smiezelen en zouwelen) zijn me onbekend.