zaterdag 27 januari 2024

Geen plaats meer voor lon


Een van de treinstations in Antwerpen (En ook haltes van bus en tram in de buurt dragen die naam) heet Luchtbal. Een mooi verhaal over de oorsprong van die naam is dat de kastelein van de herberg aan de brug van de toenmalige Ekersesteenweg dusdanig onder de indruk was van de landing daar van een luchtballon, dat hij zijn zaak daarnaar wilde vernoemen. Maar de schilder die De Luchtballon aan moest brengen had de breedte van de letters verkeerd ingeschat waardoor er geen plaats meer was voor lon en de herberg (waarnaar het station, aanvankelijk dat van de buurttram, genoemd is) als De Luchtbal de geschiedenis in ging.